کنترل پنل FC723 

کنترل پنل مونتاژ شده با واحد عملياتي يکپارجه 

کاربري بسيار ساده و مورد پسند اپراتور ها 

کنترل پنل آدرس پذير Cerberus PRO

پنل کنترل آتش براي حداکثر 756 قطعه

قابليت  شبکه شدن با 64  ايستگاه مانند ترميتال يا کنترل پنل 

نگهداري شارژ تا 72 ساعت 

شناسایی و وارد کردن خودکار (پیکربندی خودکار) همه دستگاه های C-NET ، آماده بلافاصله برای کار

داراي انعطاف براي برنامه ريزي و کنترل

داده ها را می توان از طریق دسترسی از راه دور بارگذاری یا بارگیری کرد

افزونه ها: چاپگر ، کلیدهای اصلی ، نشانگرهای LED

قفس کارت برای کارت های ماژول اضافی (کارتهای خطی و ورودی / خروجی)#اعلام_حریق_زیمنس#آرکا_توان_سیستم# fire_alarm##دتکتور_ دودی_ زیمنس _کانونشنال Siemens# Siemens#تجهیزات_اعلام_حریق_آدرس_پذیر_زیمنس#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس

#دتکتور_حرارتی_زیمنس_کانونشنال#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_کانونشنال#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_کانونشنال#پنل_کانونشنال_زیمنس# SIEMENS#اعلامحری_آدرس #دتکتور_ دودی_ زیمنس _آدرس_پذیر پذیر_زیمنس#دتکتور_آدرس_پذیر_زیمنس#تجهیزات_اعلام _حریق _زیمنس#دتکتور_حرارتی_زیمنس_ آدرس_پذیر#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_ آدرس_پذیر#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_ آدرس_پذیر#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس#پنل _آدرس_پذیر _زیمنس#fire_alarm#Flame_detector#اعلام_حریق_آدرس_پذیر#اعلام_حریق _متعارف#آژیر_فلاشر#ریپیتر#ماژول_ورودی#ماژول_خروجی#دتکتور_گاز#دتکتور_دود#بیم_دتکتور

#آرکا_توان_سیستم#arka_tavan_system#ATS#آشکارساز_شعله#اطفا_حریق

FC723#