پنل های اطفا آتش کانونشنال 

قابل اتصال به سیستم های تشخیص حریق

سری 

XC10

مدل XC1005-A

به طور ایده آل برای  مراکز تک بخش تا  اندازه متوسط سازگار است.

دارای بدنه محکم و قابل اطمینان دارای باطری با پشتیبانی 72 ساعت .

همچنین طیف کاملی از ورودی ها و خروجی های را نظارت میکند .

کنترل پنل با قابلیت تشخیص آتش و همچنین خاموشی آن .

راه اندازی سریع و آسان با استفاده از 4 نمایشگر دیجیتال .********************************************************************************************************

#اعلام_حریق_زیمنس#آرکا_توان_سیستم#  fire_alarm##دتکتور_ دودی_ زیمنس  _کانونشنال Siemens#   Siemens#تجهیزات_اعلام_حریق_آدرس_پذیر_زیمنس#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس#اطفا_حریق#آشکارساز_شعله

#دتکتور_حرارتی_زیمنس_کانونشنال#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_کانونشنال#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_کانونشنال#پنل_کانونشنال_زیمنس#   SIEMENS#اعلامحری_آدرس #دتکتور_ دودی_ زیمنس _آدرس_پذیر #آرکا_توان_سیستم

پذیر_زیمنس#دتکتور_آدرس_پذیر_زیمنس#تجهیزات_اعلام   _حریق _زیمنس#دتکتور_حرارتی_زیمنس_ آدرس_پذیر#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_   آدرس_پذیر#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_ آدرس_پذیر#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس#پنل   _آدرس_پذیر

_زیمنس#fire_alarm#Flame_detector#اعلام_حریق_آدرس_پذیر#اعلام_حریق   _متعارف#آژیر_فلاشر#ریپیتر#ماژول_ورودی#ماژول_خروجی#دتکتور_گاز#دتکتور_دود#بیم_دتکتور

#