پنل های اطفا آتش کانونشنال 

قابل اتصال به سیستم های تشخیص حریق

سریXC10

مدل XC1003-A

به طور ایده آل برای  مراکز تک بخش تا  اندازه متوسط سازگار است.

دارای بدنه محکم و قابل اطمینان دارای باطری با پشتیبانی 72 ساعت .

همچنین طیف کاملی از ورودی ها و خروجی های را نظارت میکند .

کنترل پنل با قابلیت تشخیص آتش و همچنین خاموشی آن .

راه اندازی سریع و آسان با استفاده از 4 نمایشگر دیجیتال .

نوع رک XC1003-A 19 "همان امکانات اتصال XC1001-A را ارائه می دهد. حداکثر 16 پنل را می توان در یک محفظه 19" نصب کرد و برای کنترل نصب پیچیده چند بخشی پیکربندی کرد.


********************************************************************************************************

#اعلام_حریق_زیمنس#آرکا_توان_سیستم#   fire_alarm##دتکتور_ دودی_ زیمنس  _کانونشنال Siemens#    Siemens#تجهیزات_اعلام_حریق_آدرس_پذیر_زیمنس#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس#اطفا_حریق#آشکارساز_شعله

#دتکتور_حرارتی_زیمنس_کانونشنال#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_کانونشنال#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_کانونشنال#پنل_کانونشنال_زیمنس#    SIEMENS#اعلامحری_آدرس #دتکتور_ دودی_ زیمنس _آدرس_پذیر  #آرکا_توان_سیستم

پذیر_زیمنس#دتکتور_آدرس_پذیر_زیمنس#تجهیزات_اعلام    _حریق _زیمنس#دتکتور_حرارتی_زیمنس_ آدرس_پذیر#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_    آدرس_پذیر#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_ آدرس_پذیر#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس#پنل    _آدرس_پذیر

_زیمنس#fire_alarm#Flame_detector#اعلام_حریق_آدرس_پذیر#اعلام_حریق     _متعارف#آژیر_فلاشر#ریپیتر#ماژول_ورودی#ماژول_خروجی#دتکتور_گاز#دتکتور_دود#بیم_دتکتور