OP721

دتکتور دود آدرس پذیر                                                                                                               

برای تشخیص آتش سوزی به روش تشخیص دود مطابق با اصل پراکندگی نوری                                   

حداکثر 2 علامت هشدار خارجی نوع FDAI91 / FDAI92 / FDAI93

نشانگر زنگ یکپارچه (AI) ، واقع در مرکز ، دید 360 درجه

پردازش سیگنال با الگوریتم های تشخیص

مقاوم در برابر تأثیرات محیطی و تداخلی مانند گرد و غبار ، الیاف ، مواد معدنی ، رطوبت ، درجه حرارت شدید ، تداخل الکترومغناطیسی ، بخارات خورنده ، لرزش

مقاوم در برابر شوک ، محافظت در برابر خرابکاری

 دارای لوازم الکترونیکی محافظت شده ، قطعات با کیفیت بالا