FDM225-RP

برای فعال سازی فوری زنگ هشدار 

مناسب برای فضای داخلی 

قابل نصب بر روی فضاهایی که به راحتی قابل دسترس هستند

دارای استاندارد های EN54-11,EN54-17,IP44,

برای فعال سازی فوری دستی زنگ هشدار در محیط های داخلی کاربرد دارد. با فشار دادن روی  پلاستیک  می توانید هشدار مستقیم را فعال کنید. دکمه فشار با کلید تنظیم شده و دستگاه دوباره برای کار آماده است. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

#اعلام_حریق_زیمنس#آرکا_توان_سیستم# fire_alarm##دتکتور_ دودی_ زیمنس   _کانونشنال Siemens#   Siemens#تجهیزات_اعلام_حریق_آدرس_پذیر_زیمنس#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس#اطفا_حریق#آشکارساز_شعله

#دتکتور_حرارتی_زیمنس_کانونشنال#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_کانونشنال#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_کانونشنال#پنل_کانونشنال_زیمنس#   SIEMENS#اعلامحری_آدرس #دتکتور_ دودی_ زیمنس _آدرس_پذیر #آرکا_توان_سیستم

پذیر_زیمنس#دتکتور_آدرس_پذیر_زیمنس#تجهیزات_اعلام   _حریق _زیمنس#دتکتور_حرارتی_زیمنس_ آدرس_پذیر#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_   آدرس_پذیر#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_ آدرس_پذیر#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس#پنل   _آدرس_پذیر

_زیمنس#fire_alarm#Flame_detector#اعلام_حریق_آدرس_پذیر#اعلام_حریق   _متعارف#آژیر_فلاشر#ریپیتر#ماژول_ورودی#ماژول_خروجی#دتکتور_گاز#دتکتور_دود#بیم_دتکتور

#