شستی اعلام حریق 

برای فعال سازی فوری دستی زنگ هشدار. برای کاربرد داخلی و خارجی استفاده می­شود. برای فعال کردن هشدار مستقیم کافیست در صفحه شیشه ای فشار داد دهید. با جایگزینی صفحه شیشه ای ، دکمه تنظیم مجدد می شود و دستگاه دوباره برای کار آماده می شود.


#اعلام_حریق_زیمنس#آرکا_توان_سیستم#   fire_alarm##دتکتور_ دودی_ زیمنس     _کانونشنال Siemens#       Siemens#تجهیزات_اعلام_حریق_آدرس_پذیر_زیمنس#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس#اطفا_حریق#آشکارساز_شعله

#دتکتور_حرارتی_زیمنس_کانونشنال#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_کانونشنال#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_کانونشنال#پنل_کانونشنال_زیمنس#       SIEMENS#اعلامحری_آدرس #دتکتور_ دودی_ زیمنس _آدرس_پذیر     #آرکا_توان_سیستم

پذیر_زیمنس#دتکتور_آدرس_پذیر_زیمنس#تجهیزات_اعلام       _حریق _زیمنس#دتکتور_حرارتی_زیمنس_ آدرس_پذیر#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_       آدرس_پذیر#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_ آدرس_پذیر#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس#پنل       _آدرس_پذیر

_زیمنس#fire_alarm#Flame_detector#اعلام_حریق_آدرس_پذیر#اعلام_حریق           _متعارف#آژیر_فلاشر#ریپیتر#ماژول_ورودی#ماژول_خروجی#دتکتور_گاز#دتکتور_دود#بیم_دتکتور