زنگ خطر در صورت اعلام حریق - به وضوح به عنوان سیگنال خطر قابل تشخیص است. برای نصب روی دیوار یا سقف در امتداد مسیرهای فرار ، راهروها ، راه پله ها. فقط با پایه آشکارساز آدرس پذیر قابل اجرا است.

منبع تغذیه از طریق FDnet/C-NET ‚بدون منبع تغذیه کمکی مورد نیاز است.

آژیر DBS729 و آشکارساز یک واحد  تشکیل می دهند - که قبلاً پایه دارد و روی سقف نصب شده است - به عنوان مثال  در اتاق های هتل ، بیمارستان ها و خانه های سالمندان.

آژیر صدا برای زنگ هشدار صوتی آدرس مخصوص به خود را دارد و می توان بدون وابستگی به آشکارساز مربوطه آزادانه پیکربندی کرد.   

******************************************************************

#اعلام_حریق_زیمنس#آرکا_توان_سیستم# fire_alarm##دتکتور_ دودی_ زیمنس  _کانونشنال Siemens#  Siemens#تجهیزات_اعلام_حریق_آدرس_پذیر_زیمنس#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس

#دتکتور_حرارتی_زیمنس_کانونشنال#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_کانونشنال#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_کانونشنال#پنل_کانونشنال_زیمنس#  SIEMENS#اعلامحری_آدرس #دتکتور_ دودی_ زیمنس _آدرس_پذیر  پذیر_زیمنس#دتکتور_آدرس_پذیر_زیمنس#تجهیزات_اعلام _حریق  _زیمنس#دتکتور_حرارتی_زیمنس_ آدرس_پذیر#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_  آدرس_پذیر#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_ آدرس_پذیر#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس#پنل  _آدرس_پذیر  _زیمنس#fire_alarm#Flame_detector#اعلام_حریق_آدرس_پذیر#اعلام_حریق  _متعارف#آژیر_فلاشر#ریپیتر#ماژول_ورودی#ماژول_خروجی#دتکتور_گاز#دتکتور_دود#بیم_دتکتور

#آرکا_توان_سیستم#arka_tavan_system#ATS#آشکارساز_شعله#اطفا_حریق#کنترل_پنل#ترمینال_آتش#