برای اتصال1مدار تماس بدون پتانسیل ایجاد یا شکست برای نشان دادن وضعیت های فنی(مانند درب یا کنترل تهویه)یا برای فعال کردن زنگ هشدار(به عنوان مثال زنگ آبپاش).

1ورودی برای تماس بدون پتانسیل،خط ورودی برای خط باز نظارت می شود و اتصال کوتاه(مقاومت های پایینی)ورودی را میتوان برای وضعیت یا پیام های هشدار از طریق پانل کنترل آتش تشانی پیکر بندی کرد.

،ماژول ورودی شامل2 مقاومت وFDnet/C-NET،منبع تغذیه از طریقLEDنشان دادن وضعیت توسط


.........................................................................................

#اعلام_حریق_زیمنس#آرکا_توان_سیستم# fire_alarm##دتکتور_ دودی_ زیمنس _کانونشنال Siemens# Siemens#تجهیزات_اعلام_حریق_آدرس_پذیر_زیمنس#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس

#دتکتور_حرارتی_زیمنس_کانونشنال#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_کانونشنال#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_کانونشنال#پنل_کانونشنال_زیمنس# SIEMENS#اعلامحری_آدرس #دتکتور_ دودی_ زیمنس _آدرس_پذیر پذیر_زیمنس#دتکتور_آدرس_پذیر_زیمنس#تجهیزات_اعلام _حریق _زیمنس#دتکتور_حرارتی_زیمنس_ آدرس_پذیر#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_ آدرس_پذیر#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_ آدرس_پذیر#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس#پنل _آدرس_پذیر _زیمنس#fire_alarm#Flame_detector#اعلام_حریق_آدرس_پذیر#اعلام_حریق _متعارف#آژیر_فلاشر#ریپیتر#ماژول_ورودی#ماژول_خروجی#دتکتور_گاز#دتکتور_دود#بیم_دتکتور

#آرکا_توان_سیستم#arka_tavan_system#ATS#آشکارساز_شعله#اطفا_حریق#کنترل_پنل#ترمینال_آتش#fire_terminal