تکرار کننده به همراه صفحه نمایش  بزرگ با نور پس زمینه و بازخوانی متن ساده(6 خط 40 کاراکتر در هر کدام) برای استفاده با سیستم های Sinteso FS20 و Cerberus PRO FS720.

پرسنل مسئول در  سایت به یک رابط کاربری واضح و ساختار یافته برای متن های ساده دسترسی خواهد داشت . 

محلی سازی دقیق رویدادها را خواهد کرد و بخشها و مناطق فعال شده ، با استفاده از پایانه تکرار کننده قابل پیکربندی است. نمایش دادن زنگ هشدارها ‚پیش هشدارها messages پیامهای فنی ults خطاها‚ جداسازی ممکن است.


#اعلام_حریق_زیمنس#آرکا_توان_سیستم# fire_alarm##دتکتور_ دودی_ زیمنس _کانونشنال Siemens# Siemens#تجهیزات_اعلام_حریق_آدرس_پذیر_زیمنس#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس

#دتکتور_حرارتی_زیمنس_کانونشنال#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_کانونشنال#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_کانونشنال#پنل_کانونشنال_زیمنس# SIEMENS#اعلامحری_آدرس #دتکتور_ دودی_ زیمنس _آدرس_پذیر پذیر_زیمنس#دتکتور_آدرس_پذیر_زیمنس#تجهیزات_اعلام _حریق _زیمنس#دتکتور_حرارتی_زیمنس_ آدرس_پذیر#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_ آدرس_پذیر#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_ آدرس_پذیر#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس#پنل _آدرس_پذیر _زیمنس#fire_alarm#Flame_detector#اعلام_حریق_آدرس_پذیر#اعلام_حریق _متعارف#آژیر_فلاشر#ریپیتر#ماژول_ورودی#ماژول_خروجی#دتکتور_گاز#دتکتور_دود#بیم_دتکتور

#آرکا_توان_سیستم#arka_tavan_system#ATS#آشکارساز_شعله#اطفا_حریق#کنترل_پنل#ترمینال_آتش#fire_terminal