4 ورودی ، برای اتصال 4 مخاطب مستقل ، بدون پتانسیل

4 خروجی با 4 مخاطب رله بدون پتانسیل ،برای تاسیسات کنترل آتش.

دستگاه ها ، فن ها ، سیستم های تهویه مطبوع ، کنترل آسانسور و غیره

- ورودی مخاطب قابل مشاهده برای گزارش وضعیت فنی یا فعال کردن زنگ خطر

----------------------------------------------

#اعلام_حریق_زیمنس#آرکا_توان_سیستم# fire_alarm##دتکتور_  دودی_ زیمنس   _کانونشنال Siemens#    Siemens#تجهیزات_اعلام_حریق_آدرس_پذیر_زیمنس#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس

#دتکتور_حرارتی_زیمنس_کانونشنال#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_کانونشنال#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_کانونشنال#پنل_کانونشنال_زیمنس#    SIEMENS#اعلامحری_آدرس #دتکتور_ دودی_ زیمنس _آدرس_پذیر    پذیر_زیمنس#دتکتور_آدرس_پذیر_زیمنس#تجهیزات_اعلام _حریق    _زیمنس#دتکتور_حرارتی_زیمنس_ آدرس_پذیر#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_    آدرس_پذیر#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_ آدرس_پذیر#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس#پنل    _آدرس_پذیر    _زیمنس#fire_alarm#Flame_detector#اعلام_حریق_آدرس_پذیر#اعلام_حریق    _متعارف#آژیر_فلاشر#ریپیتر#ماژول_ورودی#ماژول_خروجی#دتکتور_گاز#دتکتور_دود#بیم_دتکتور

#آرکا_توان_سیستم#arka_tavan_system#ATS#آشکارساز_شعله#اطفا_حریق#کنترل_پنل#ترمینال_آتش#