سیستم های مدرن ضد حریق طیف گسترده ای از عملکردهای پیچیده را ارائه می دهند.

اینکه آیا می توان این عملکردها را به طور موثر کنترل کرد و حتی در شرایط اضطراری از همه اطلاعات عملیاتی به راحتی استفاده کرد، یک عامل تعیین کننده است.

 بنابراین ، پنل ها و پایانه های کنترل آتش برای عملکرد آسان و کنترل جامع طراحی شده اندوافراد مسئول می توانند به سرعت تصمیمات صحیح را در این خصوص بگیرند.

کار ما شامل طیف گسترده ای از پانل های آتش نشانی و همچنین پایانه های از راه دور برای برنامه های کاربردی در هر اندازه است.

 تمام پنل ها و ترمینال های ما به لطف ویژگی های ایمنی پیشرفته ، بسیار قابل اعتماد هستند.

 و با رابط های تصویری و قابلیت دسترسی از راه دور ، کنترل خطرات آتش سوزی را تا حد ممکن آسان می کنند.