اعلام حریق زیمنس آرکا توان سیستم fire alarm دتکتور دودی زیمنس کانونشنال Siemens Siemens ت

Manual call point ##FDM226-RG

/post-44

شستی اعلام حریق با صفحه شیشه ای و پایه


XC1003-A Conventional extinguishing control panels/پنل اطفا حریق کانونشنال

/post-38

پنل های اطفا آتش کانونشنال قابل اتصال به سیستم های تشخیص حریق سری XC10مدل XC1003-A


XC1001-A Conventional extinguishing control panels/پنل اطفا حریق کانونشنال

/post-36

پنل های اطفا آتش کانونشنال قابل اتصال به سیستم های تشخیص حریق