اعلام حریق زیمنس آرکا توان سیستم fire alarm دتکتور دودی زیمنس کانونشنال Siemens Siemens تجهیز

FT2010-A1

/post-66

تکرار کننده به همراه صفحه نمایش  بزرگ با نور پس زمینه و بازخوانی متن ساده


FDS221-W

/post-65

FDS221-WوFDS221-R  ازلحاظ  کاربرد  یکسان  می  باشندو  تنها  تفاوت  آنها  در  رنگ  انتخابی  است.


FDS221-R

/post-64

صدای زنگ قرمز


FDM224H

/post-63

شستی اعلام حریق 'وظیفه سنگین'


OOHC740

/post-62

برای تشخیص سریع و قابل اعتماد آتش سوزی


OOH740

/post-61

برای تشخیص آتش های شعله ور ناشی از احتراق احتراق مواد مایع و جامد ... و همچنین آتش سوزی هاHI320A

/post-59

آشکارساز گرما HI320A آشکارساز حرارت (نرخ افزایش و حداکثر)


HI322A

/post-58

آشکارساز گرما HI322A


FDB295

/post-57

پایه  دتکتور مناسب  محیط های  مرطوب