اعلام حریق زیمنس آرکا توان سیستم fire alarm Siemens دتکتور دودی زیمنس کانونشنال دتکتور حرا

Manual call point ##FDM225-RG

/post-22

Manual call point#FDM225-RGبرای فعال سازی فوری زنگ هشدار


Manual call point #FDM221

/post-21

Manual call point​​​​#FDM221برای فعال سازی فوری زنگ هشدار


FC124-ZA Fire control panel, 12 zones/پنل اعلام حریق کانونشنال

/post-17

FC124-ZA Fire control panel, 12 zonesیک کنترل پنل کانونشنال معمولی است که دارای یک واحد عملیاتی یک پارچه برای 12 منطقه است .