دتکتور دودی زیمنس کانونشنال دتکتور حرارتی زیمنس کانونشنال دتکتور ترکیبی زیمنس کانونشنال شستی

اعلام حریق چیست؟

/post-20

سیستم‌های اعلام حریق وظیفه‌ی هشدار وقوع یا احتمال وقوع آتش را برعهده  دارند تا افراد و ساکنین را از بروز حریقی خانمان‌سوز آگاه کنند.


flame detector -فلیم دتکتور زیمنس-Flame detector DF1101-Ex

/post-14

Flame detector DF1101-Ex     For zone 1 and 2 areas at risk of explosion  


-زیمنس-پنل اعلام حريق زيمنس -FC122-ZAFire control panel, 4 zones

/post-13

FC122-ZAFire control panel, 4 zonesیک کنترل پنل کانونشنال معمولی است که دارای یک واحد عملیاتی یک پارچه برای 4 منطقه است .


-زیمنس-پنل اعلام حريق زيمنس -FC121-ZAFire control panel, 2 zones

/post-12

یک کنترل پنل کانونشنال معمولی است که دارای یک واحد عملیاتی یک پارچه برای 2 منطقه است .


FC361-ZZ -Fire panel - زیمنس-پنل اعلام حريق زيمنس

/post-11

یک صفحه کنترل پنل یک لوپ است ، که می توان حداکثر 126 ردیاب آتش نشانی و سایر دستگاه های جانبی را به آن متصل کرد.