دتکتور دود اعلامحربق زیمنس oohc740

#OOHC740 -دتکتور دود چند حسگره

/post-2

آشکار ساز  دودی آدرس پذیر چند حسگر،دارای دو سنسور دمای اضافی و یک سنسور گاز منواکسید کربن ،مناسب برای مکان هایی با تغییرات دمایی بالا ،مکان هایی با افزایش مواجعه با گاز منواکسید کربن