دتکتور دود اعلام حریق زیمنس SMOKE DETECTOR آرکا توان سیستم ARKA TAVAN SYSTEM

آشکار ساز دود

/post-1

#OOH740  آشکار ساز  دودی با  2 سنسور بر اصل پراگندگی نوری