پنل کانونشنال زیمنس

#HI722

/post-5

آشکار ساز حرارتی ایده ال برای مکان هایی با نوسان دمای بالا